Հայաստանի զինված ուժերի սպաներն այլևս զրկված են անհատույց՝ սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունքից. factor.am

Jan 22, 2018 Comments Off on Հայաստանի զինված ուժերի սպաներն այլևս զրկված են անհատույց՝ սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունքից. factor.am

ՀՀ իշխանությունները «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» աղմկահարույց օրենքի ընդունմամբ իրենց ազատեցին բնակարանային բարելավման կարիք ունեցող գործող և պահեստազորի զինծառայողներին անհատույց օգտագործման կամ սեփականության իրավունքով տնամերձ հողամասով կամ բնակարանով ապահովելու պարտականությունից: Մինչ վերը նշված օրենքի ընդունումը զինծառայողների բնակարանային կարիքների բարելավման խնդիրը լուծվում էր «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով: Ըստ այդմ, օրենքի ուժով պետությունը պարտավոր էր բնակարանով ապահովել ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի` բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին, այդ թվում նաև բնակարանային հաշվառման մեջ գտնվող և երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցած, առողջության, տարիքի կապակցությամբ Զինված ուժերից արձակված և առնվազն 12 տարի 6 ամիս ժամկետով զինվորական ստաժ ունեցող անձանց: Սակայն այն բանից հետո, երբ անցած տարվա դեկտեմբերի 16-ին ուժի մեջ մտավ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքը, զինծառայողների բնակարանով ապահովումը երաշխավորող օրենքներն իրենց ուժը կորցրեցին: Մինչ այդ, բնակարանի համար հերթագրված զինծառայողները և պահեստազորի սպաները ձևականորեն պահպանել են իրենց՝ պետությունից անհատույց բնակարան ստանալու իրավունքը, քանի որ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 73-րդ հոդվածով՝անցումային դրույթի 6-րդ կետով սահմանված է, որ նախկինում հերթագրված զինվորականների համար «… պահպանվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան ստանալու իրավունքը»: Սակայն, ողջ խնդիրն այն է, որ այդ իրավունքի իրացումը օրենքով նախատեսված չէ: «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքի 65-րդ՝ «Զինծառայողների բնակարանային ապահովությունը» հոդվածի առաջին կետով սահմանվում է. «Պայմանագրային զինծառայողները ծառայության վայրում բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենալու դեպքում ապահովվում են ծառայողական բնակարաններով…»:

Այսինքն, պետությունը պարտավորություն ունի զինծառայողներին ապահովել ծառայողական բնակարանով: Իսկ ծառայողական բնակարանն, ինչպես հայտնի է, զինվորականներին տրվում է ժամանակավոր: Ծառայության բերումով այլ վայր տեղափոխվելիս կամ թոշակի անցնելիս նրանք պարտավոր են ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը վերադարձնել իրենց հատկացված ծառայողական բնակարանը: Վերը նշված հոդվածի երկրորդ կետն իր հերթին սահմանում է. «ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով սպայական կազմի պայմանագրային զինծառայողները կարող են բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով օգտվել մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման պետական նպատակային ծրագրերից»: Այլ կերպ ասած՝ այս դեպքում էլ պետությունը պարտավորվում է զինծառայողներին հիպոտեկային արտոնյալ ծրագրերով ապահովել, ոչ թե անհատույց բնակարան հատկացնել, ինչպես նախկինում:

Անհատույց բնակարան ապահովելու պետության պարտավորությունը պահպանվել է միայն բնակարանի կարիք ունեցող «Առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների» համար: Իսկ, օրինակ, ՀՀ զինված ուժերում քսան տարվա ծառայության ստաժ ունեցող սպաները, երկարամյա ծառայության հիմքով թոշակի անցած զինվորականները անհատույց բնակարան չեն կարող ստանալ: Հենց այդ փաստով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացված նպատակային գումարների շարքում գումար է նախատեսված միայն «Զոհված (մահացած) առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովում և բնակարանային պայմանների բարելավում» տողով միայն: Այս նպատակի համար ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված է 500 միլիոն դրամ: Ի դեպ, նշված գումարով նախատեսվում է բնակարանով ապահովվել շուրջ 60 շահառու ընտանիքների: Ենթադրվում էր, որ պաշտպանության ոլորտը կարգավորող նոր օրենսդրությամբ զինծառայողների սոցիալական վիճակը կբարելավվի, սակայն, կոնկրետ այս դեպքում ակնհայտ է, որ զինվորականների և հատկապես սպաների սոցիալական վիճակն ուղղակի վատթարացել է:

factor.am

Գլխավոր Թողարկում
Մեկնաբանությունները փակ են: